Disclaimer

Door uw toegang tot deze webpagina's erkent u automatisch de onderstaande voorwaarden te aanvaarden. Als u het niet eens bent met de onderstaande voorwaarden, wordt u vriendelijk verzocht deze site en zijn pagina's niet te raadplegen.

Copyright

De auteursrechten op de pagina's en de schermen in deze pagina's alsook op de informatie en het materiaal dat erin vervat zit, zijn eigendom van Vlaanderen Zingt , behoudens een andersluidende vermelding. Niets van deze website mag gereproduceerd worden, in gelijk welk formaat of via gelijk welk middel, zonder de schriftelijke toestemming van Vlaanderen Zingt .

Informatie

Alle informatie die aan Vlaanderen Zingt wordt bezorgd via deze site wordt beschouwd als en blijft eigendom van Vlaanderen Zingt . Vlaanderen Zingt heeft geen enkele verplichting tot vertrouwelijkheid met betrekking tot de via deze weg bezorgde informatie, tenzij hierover aan een wettelijke verplichting moet voldaan worden.

Aansprakelijkheid

Vlaanderen Zingt wijst ondanks haar eigenaarsschap, alle verantwoordelijkheid af over de informatie op de website. Het gebruik van de informatie is volledig op risico van de website-bezoeker.